De meeste directeuren geven het huidige kabinet het voordeel van de twijfel. Dat blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek.

Ten opzichte van september 2013 is het aandeel directeuren en leraren dat het kabinet het voordeel van de twijfel geeft toegenomen van 49 naar 55 procent. Het aandeel dat geen of helemaal geen vertrouwen heeft is gedaald van 30 naar 19 procent.

Met de stelling dat dit kabinet goed is voor het onderwijs, is slechts 4 procent van de directeuren en leraren het eens. In september 2013 was dat 5 procent. Nu geeft 62 procent aan het niet eens te zijn met deze stelling, terwijl dat eerst 58 procent was.

Het vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker van OCW neemt af. In september 2013 gaf 55 procent aan veel vertrouwen of vertrouwen in hem te hebben of hem het voordeel van de twijfel te geven, nu is dat nog maar 45 procent.

Lees meer…