In Bestuur en management, Gemeenten, Nieuws, Politiek, Tweede kamer, Veiligheid

Mensen die in het onderwijs werken, zijn over het algemeen goed bekend met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat staat in een brief van staatssecretaris Martin van Rijn van Welzijn en Sport.

In  2015 heeft Van Rijn in kaart laten brengen hoe het staat met de bekendheid van de meldcode in onder andere het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang. Daaruit kwam naar voren dat de meldcode over het algemeen goed tot zeer goed bekend is, maar dat het voeren van een gesprek met het kind en/of de ouders als lastig wordt ervaren.

‘De ondervraagde professionals hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan gesprekstechnieken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het voeren van gesprekken met jonge kinderen en kinderen of volwassenen met beperkte verstandelijke vermogens’, aldus Van Rijn in zijn brief die mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Delen