Het is zorgelijk dat veel preventieprogramma’s tegen seksueel geweld niet bekend zijn en dat ook niet duidelijk is of die programma’s effectief zijn. Dat meldt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mede namens de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in reactie op de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021.

Uit de monitor, die afgelopen november werd gepresenteerd, blijkt dat jongeren in de tienerleeftijd vaak seksueel geweld meemaken. Zij worden ook vaker dan kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, pleit daarom voor meer effectieve preventie en passende hulp voor slachtoffers.

Volgens haar is hier nog een wereld te winnen. ‘Daarvoor hebben scholen en hulporganisaties wel de juiste kaders nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor de nationale overheid, die sterker richting kan bieden aan scholen over het geven van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de preventie van seksueel geweld tegen kinderen.’

Staatssecretaris Van Ooijen meldt nu mede namens de ministers Dijkgraaf en Wiersma dat hij de zorgen van Rijken deelt. ‘Temeer omdat het inzetten van onvoldoende effectieve interventies geen toegevoegde waarde heeft, of zelfs het tegenovergestelde effect kan hebben’, aldus Van Ooijen.

Coherentie en uniformiteit

Van Ooijen onderschrijft de aanbeveling van Rijken om te zorgen voor coherentie en uniformiteit. ‘Het onderwijs is een plek waar jongeren leren over seksualiteit, relaties en hun eigen, maar ook andermans, wensen en grenzen. Daarbij is het van belang dat seksuele voorlichting goed aansluit bij de leefwereld van jongeren, voor wie de seksuele ontwikkeling zich voor een groot deel ook online afspeelt.’

Van Ooijen meldt verder dat de onderwijsministers werken aan het toegankelijk en bekend maken van effectieve lesmethoden en het ondersteunen van leraren bij het doceren over seksualiteit, diversiteit en gelijkwaardigheid. Daarnaast worden de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en diversiteit bijgesteld.

Lees meer…

In het komende maartnummer van magazine Naar School van VOS/ABB verschijnt een interview met Conny Rijken over preventie van seksueel geweld tegen kinderen.

Deel dit bericht: