De systematiek rond de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt anders ingericht, meldt onderwijsminister Mariëlle Paul. Voor het einde van dit jaar wordt duidelijk wat er gaat veranderen.

De huidige minister vroeg eind vorig jaar, toen zij nog namens de VVD in de Tweede Kamer zat, om de VOG-systematiek in het primair en voortgezet onderwijs net zo in te richten als in de kinderopvang. In het laatste kwartaal van dit jaar komt daar meer informatie over, meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

In haar brief staat ook dat ze gaat kijken hoe kan worden voorkomen dat personeelsleden die werken voor integrale kindcentra, waarin kinderopvang en onderwijs samenkomen, twee VOG’s moeten aanvragen.

Lees meer…

Deel dit bericht: