Onderwijs moet meer met kinder- en mensenrechten

Kinder- en mensenrechten moeten een duidelijke plaats krijgen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Dat vindt ondervoorzitter Emile Hofhuis van het College voor de Rechten van de Mens.

Hofhuis was onlangs een van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek over burgerschapsvorming. Hij wees erop dat er in het onderwijs onvoldoende kennis is van kinder- en mensenrechten, terwijl die kennis essentieel is voor de democratische rechtstaat.

In dit kader vraagt het College voor de Rechten van de Mens in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW speciale aandacht voor de opleiding en training van docenten. Zij moeten voldoende kennis van kinder- en mensenrechten hebben en in staat zijn om in de klas een sociaal veilig klimaat te creëren.

Lees meer…