Mensen die in het onderwijs werken, ervaren meer stress dan gemiddeld. Dat blijkt uit het Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder werkgevers en werknemers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat mensen die in het onderwijs werken meer stress ervaren, komt door het feit dat zij met mensen werken. Hetzelfde is herkenbaar in de zorg.

In het onderzoeksrapport staat ook dat stress door gemiddeld ongeveer 60 procent van alle werknemers wordt ervaren, ook buiten het onderwijs. Circa één op elke vijf mensen wordt er ziek van. De meest genoemde oorzaak van stress is een hoge werkdruk, maar ook zorgen over mogelijk ontslag, conflicten en te moeilijk werk worden vaak genoemd.

Verder blijkt dat stress op het werk toeneemt naarmate de organisatie groter is. In grote organisaties wordt stress vaak gezien als een fenomeen dat er nu eenmaal bij hoort.

Deel dit bericht: