Het is niet nodig om onderwijsorganisaties aan te merken als instellingen in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

In haar brief gaat Bussemaker in op een motie van VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus, die wil dat onderwijsinstellingen onder de Wta gaan vallen. De minister vindt dat niet nodig, omdat ‘de huidige structuur van het toezicht in het onderwijs voldoende waarborgen biedt voor een goede accountantscontrole’.

Zij wijst erop dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks het Onderwijsaccountantsprotocol publiceert. ‘Daarnaast houdt de Directie Rekenschap van de Inspectie reviews bij de accountantskantoren en is het financieel toezicht van de Inspectie op haar beurt onderworpen aan toezicht van de AuditDienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer. Ten slotte wordt de Directie Rekenschap eens in de vier jaren doorgelicht door de KOA, de commissie die toezicht houdt op de kwaliteit van overheidsaccountants-organisaties’, aldus Bussemaker.

Deel dit bericht: