Er zijn maatregelen nodig voor een effectiever onderwijsachterstandenbeleid. Dat kan onder meer door de doelstellingen duidelijker te maken, meer te monitoren en de kennis en bewustwording onder betrokken professionals te vergroten.

Dit staat in het interdepartementaal beleidsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug? dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij geeft er geen inhoudelijke reactie op; daarvoor verwijst hij naar het volgende kabinet. Het beleidsonderzoek is gedaan door een werkgroep onder leiding van voormalig PvdA-politica Marjanne Sint.

Onderwijsachterstanden en klassenverkleining

In het rapport wordt geconstateerd dat de verdelingssystematiek van de gelden voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) niet aansluit bij de praktijk. Bovendien lijken de scholen, volgens de onderzoekers, de middelen te besteden aan maatregelen die relatief duur zijn en een middelmatige tot lage impact hebben, zoals klassenverkleining en onderwijsassistenten. ‘Ook zijn de interventies vaak gericht op het kind en te weinig op de omgeving en de ouders van het kind’, aldus de onderzoekers.

Zij signaleren verder dat de overgangen, van voorschool naar primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding, kwetsbaar zijn en verbeterd kunnen worden. Ook zou de kwaliteit van professionals versterkt moeten worden. ‘Vooral op scholen met veel doelgroepkinderen kan de kwaliteit van leerkrachten omhoog. Daar zijn veel jonge leerkrachten en een hoger ziekteverzuim, en in het vo wordt op deze scholen meer onbevoegd lesgegeven’, zo staat in het rapport.

Aanbevelingen onderwijsachterstandenbeleid

De onderzoekers bevelen onder meer aan de doelstellingen voor OAB helder te communiceren en de effectiviteit beter te monitoren, zodat daarop gestuurd kan worden. Ze willen een doelmatiger besteding van de middelen bereiken door de bestaande kennis over effectiviteit van de interventies uit te breiden. De bewustwording van onderwijsachterstanden moet worden vergroot.

Lees hier het complete onderzoeksverslag

Deel dit bericht: