Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft opnieuw aangegeven dat er mogelijk een aanpassing komt van het verbod voor schoolbesturen om onderwijsgeld te investeren in nieuwbouw. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende terugverdieneffecten zijn die ten gunste komen van het schoolbestuur.

Hij meldt dit in een brief aan het college van B & W van Harderwijk naar aanleiding van problemen die het college had gesignaleerd in de financiering van de huisvesting van doorgedecentraliseerde schoolbesturen. Dekker wijst in zijn brief op artikel 148 van de Wet op het primair onderwijs. Dit artikel bepaalt dat schoolbesturen het geld uit de lumpsumfinanciering moeten besteden aan die taken waar het bestuur verantwoordelijk voor is.

‘Voor de onderwijshuisvesting is daarmee bepaald dat schoolbesturen niet mogen investeren in nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, dit is immers een taak van de gemeenten. Voor het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn vergelijkbare artikelen in de wet opgenomen’, aldus Dekker.

‘Al eerder heb ik aangegeven’, zo vervolgt de staatssecretaris, ‘dat ik bereid ben te denken over aanpassing van het investeringsverbod in die situaties waarin er geen sprake is van doordecentralisatie. Het gaat dan om investeringen door het schoolbestuur in nieuwbouw, waarvan de terugverdieneffecten ten gunste van het schoolbestuur komen.’ Dekker is daar nu over in gesprek met de PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

VOS/ABB wijst erop dat de discussie over het investeringsverbod zeer zorgvuldig moet worden gevoerd. Het mag niet zo zijn dat in de toekomst gemeenten de mogelijkheid krijgen om schoolbesturen onder druk te zetten om met geld dat is bestemd voor onderwijs mee te betalen aan nieuwbouw.

Deel dit bericht: