De gemeenten hebben in de periode 2007-2012 over het algemeen slechts het minimale gedaan op het gebied van de onderwijshuisvesting. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ondanks de gemeentelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren, zijn er volgens het SCP weinig aanwijzingen dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is verminderd. Meestal treedt weinig verandering of zelfs enige verbetering op.

Alleen bij onderwijshuisvesting constateert het SCP dat de gemeentelijke inzet soms te wensen overliet. Het gaat dan met name om het onderhoud van schoolgebouwen.

Ook gaven ouders aan dat zij ontevreden waren over de schoonmaak van scholen en over het binnenklimaat. Deze laatste twee onderdelen vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, hoewel gemeenten op grond van de Wet collectieve preventieve gezondheid wel een taak hebben om een goed binnenmilieu te bevorderen.

De schoolgebouwen voldoen volgens de onderzoekers van het SCP wel aan de minimumnormen.

Lees meer op de website van het SCP.

Deel dit bericht: