In Bestuur en management, Burgerschapsvorming, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Levensbeschouwelijk onderwijs, Nieuws, Politiek, Segregtie/integratie, Tweede kamer

De Onderwijsraad wil voorbij de smalle kijk op onderwijskwaliteit. Dat blijkt uit een advies dat is aangeboden aan de Eerste Kamer.

De focus op opbrengsten op de basisvaardigheden in het kwaliteitsbeleid van de overheid heeft volgens de raad een waarneembaar effect gehad.

Onderwijskwaliteit verbeterd

‘Het percentage scholen dat onder het minimumniveau presteert is de laatste jaren gedaald. Er is nu toenemende aandacht voor de brede opdracht van scholen. Het breder opvatten geeft echter nog weinig richting aan het onderwijs.’

De Onderwijsraad pleit daarom in het advies Over de volle breedte van onderwijskwaliteit voor het breder opvatten, inzichtelijk maken en verantwoorden van onderwijskwaliteit.

Lees meer…

Delen