Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) laat de pensioenen in 2015 niet meegroeien met de lonen. Volgens het ABP, dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, is de financiële situatie van het fonds niet voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren.

Op de peildatum 31 oktober was de dekkingsgraad 102,3 procent. Om te kunnen indexeren moet dat volgens de huidige regeling minimaal 104,2 procent zijn. De gemiddelde loonontwikkeling bij de overheid en in het onderwijs was in 2014 0,63 procent. De totale gemiste indexatie bij het ABP komt eind 2014 uit op bijna 10 procent.

Het ABP meldde al eerder dit najaar dat het de pensioenen niet kon indexeren vanwege de te lage dekkingsgraad, die het gevolg is van de huidige lage rekenrente. Indexatie zou zelfs de komende tien jaar niet meer mogelijk zijn, legde vicevoorzitter José Meijer toen uit. Ze zei dat door de lage rente de financiële positie van het ABP ‘zorgelijk’ blijft en verwacht dat de rentekoers nog verder zal dalen. ‘Dat is gewoon een heel slechte ontwikkeling’, aldus Meijer tegenover RTL Nieuws.

Lagere premie

Het ABP meldt ook dat de pensioenpremie omlaag gaat. Het ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2015 vastgesteld op 19,6 procent. De huidige premie is 21,6 procent. Het gaat om de premie voor het ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.

Als gevolg van de premieverlaging wordt minder pensioen opgebouwd, maar gaat volgend jaar wel de koopkracht erop vooruit met maximaal 1,6 procent. 

Lees meer op de website van het ABP en zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Deel dit bericht: