Werknemers in het onderwijs willen gemiddeld tot 64,3 jaar doorwerken. Dat is bijna anderhalf jaar meer dan het gemiddelde over alle werknemers. Mannen willen in het algemeen langer doorwerken dan vrouwen en dat geldt nog sterker voor het onderwijs.

De leeftijd tot waarop werknemers in het onderwijs door willen werken, verschilt per sector. In het primair onderwijs wil men gemiddeld tot 63,7 jaar doorwerken, in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een half jaar langer, en in het hoger onderwijs tot net na het 65e levensjaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 heeft gepubliceerd.

Mannen, vrouwen en managers

Mannelijke werknemers willen gemiddeld 0,9 jaar langer doorwerken dan vrouwen, maar in het onderwijs willen ze wel 1,8 jaar langer werken. In het hoger onderwijs is het verschil het grootst: daar willen mannen doorgaan tot ze 66,8 jaar zijn en dat is bijna 3,5 jaar langer dan vrouwen in het hoger onderwijs. Ook andere beroepsgroepen in het onderwijs willen lang doorwerken. Onderwijsmanagers verwachten pas na hun 65e te stoppen. Overigens gaat het bij deze cijfers om een inschatting en verwachting. De werkelijke pensioenleeftijd in het onderwijs lag in 2015 gemiddeld op 63,6 jaar, en dat is juist iets onder het gemiddelde van alle werknemers (64,4 jaar).

Meer informatie en grafieken

Deel dit bericht: