In zijn jaarverslag focust de Onderwijsraad op goed onderwijs voor iedereen. De raad bracht in 2020 vijf adviezen uit waarin dat centraal stond.

Zo publiceerde de Onderwijsraad in 2020 een advies over inclusiever onderwijs. Dat houdt in dat er in principe voor ieder kind en iedere jongere een plaats moet zijn op de reguliere school, ongeacht eventuele beperkingen. VOS/ABB is actief betrokken bij de beweging Naar inclusiever onderwijs, mede vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van de openbare scholen.

De Onderwijsraad adviseerde in 2020 onder andere ook over sekseverschillen in het onderwijs en over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Jaarverslag 2020 Onderwijsraad

Deel dit bericht: