De Onderwijsraad onderzoekt hoe de positie van het vmbo kan worden versterkt. U kunt een bijdrage leveren aan dit onderzoek.

In het advies, dat op verzoek van de Tweede Kamer wordt opgesteld, zullen twee aspecten (in samenhang) worden bekeken:

  • Hoe kan voor een steeds kleinere groep het praktijk- en beroepsgerichte vmbo kwalitatief hoogstaand en aantrekkelijk blijven?
  • Welke factoren beïnvloeden het keuzeproces van leerlingen en ouders negatief en kunnen die factoren worden weggenomen?

In het bijzonder wordt gekeken naar de invloed van:

  • Beperkte doorstroom- en stapelmogelijkheden vanuit de beroepsgerichte leerwegen.
  • Negatief imago van het vmbo.
  • Behoefte van leerlingen en ouders om studie- of beroepskeuze uit te stellen.

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? U kunt tot 1 november uw reactie sturen naar toekomstvmbo@onderwijsraad.nl.

Het advies wordt verwacht in het eerste kwartaal 2015.

Deel dit bericht: