Het CAOP onderzoekt in opdracht van het programma Sterk Medezeggenschap ervaringen met de faciliteiten en ondersteuning van de (G)MR.

Het onderzoek is niet alleen voor leden van de medezeggenschapsraden interessant, maar ook voor schoolbestuurders en -leiders. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Er wordt niet over individuen of individuele scholen gerapporteerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: