Het gaat over het algemeen goed met de medezeggenschap op scholen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Ouders & Onderwijs, het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Reformatorische Oudervereniging (ROV).

Ouders, leerlingen en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs ervaren hun werk in de medezeggenschapsraad (MR) vooral positief. De samenwerking is goed en ze praten serieus mee over ontwikkelingen op school. Wel blijkt dat een op de drie MR-leden onvoldoende kennis heeft.

Goed nieuws!

VOO-voorzitter Marco Frijlink is blij met de uitkomsten van het onderzoek: ‘Dit is goed nieuws, want goed functionerende medezeggenschap draagt bij aan een betere kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.’ Ook directeur-bestuurder Loke Vlaming van Ouders & Onderwijs reageert verheugd: ‘Goed dat MR-leden serieus worden genomen.’

Een minpunt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat het contact van medezeggenschapsraden met hun achterban te wensen overlaat. Maar weinig mensen reageren op vragen vanuit de MR.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de publicatie Staat van de Medezeggenschapsraad.

Deel dit bericht: