De VO-academie van de VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) werken aan de online cursus Samenspraak in het Onderwijs.

Deze cursus bevat tips, filmpjes, lessen en samenwerkingsopdrachten waar zowel bestuurders (en schoolleiders) als scholieren aan kunnen meedoen. Doel is om samenspraak in het voortgezet onderwijs te versterken en meer verbinding tussen schoolbestuurders/schoolleiders en scholieren mogelijk te maken.

Lees meer…