Het is niet altijd nodig om bij een onbevoegde docent in het voortgezet onderwijs te wachten tot de gestelde einddatum om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan. Als duidelijk wordt dat de werknemer studieafspraken niet nakomt, kan dit reden zijn het dienstverband niet te verlengen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep.

Verus schrijft over deze uitspraak, waarbij wordt verwezen naar een nieuwe bepaling in de CAO VO 2011-2012. In artikel 8.a.3 staat dat een werknemer die geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit voor het voortgezet onderwijs maximaal twee jaar in een leraarsfunctie kan worden benoemd. In bijzondere gevallen kan dit nog twee keer met een jaar worden verlengd.

In de zaak waar Verus over schrijft, betrof het een werkneemster die al sinds 2003 onbevoegd in dienst was. Door ziekte was zij steeds niet in staat haar opleiding af te maken. De werkgever zegde haar dienstverband uiteindelijk op, omdat duidelijk was dat zij haar bevoegdheid niet meer binnen de afgesproken tijd zou kunnen halen.

De Commissie van Beroep stelt vast dat het voor de werkneemster in redelijkheid duidelijk had moeten zijn dat het niet behalen van een bevoegdheid voor of op de laatste overeengekomen einddatum reden zou kunnen zijn voor het beëindigen van haar dienstverband.

Lees het bericht van Verus

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: