In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Medezeggenschap en inspraak, Nieuws, Politiek, Toezicht, Tweede kamer

Het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen is gepubliceerd.

Doel van dit experiment is om te onderzoeken of het bieden van ‘regelluwe ruimte’ leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Ook wordt gekeken of hiervoor ruimte in de onderwijswetten kan worden gecreëerd.

In het ontwerpbesluit staat dat scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit en met goedkeuring van de medezeggenschapsraad aan het experiment kunnen meedoen. De minister van OCW maakt een selectie, waarbij scholen met het predicaat ‘excellent’ voorrang hebben.

Delen