Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is voor afschaffing van de enkelefeitconstructie. Dat bleek dinsdag tijdens een debat over dit onderdeel van de Algemene wet gelijke behandeling.

Dat een ruime meerderheid in de Senaat voorstander blijkt van het schrappen van de enkelefeitconstructie, betekent dat het bijzonder onderwijs straks niet-heteroseksuele personeelsleden niet meer mag weigeren of ontslaan als zij uiting geven aan hun geaardheid.

De Tweede Kamer ging afgelopen mei akkoord met het schrappen van de enkelefeitconstructie. De stemming in de Eerste Kamer vindt plaats op 10 maart. Gezien de ruime meerderheid die zich dinsdag tijdens het debat aftekende, staat de uitslag van de stemming al min of meer vast.

Het initiatiefvoorstel om de enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling te annuleren, is afkomstig van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. De voormalig voorzitter van de homobelangenorganisatie COC kreeg steun voor haar voorstel van VVD, PvdA, SP en GroenLinks. In de Eerste Kamer toonde ook de Onafhankelijke Senaatsfractie zich voorstander. De huidige COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘historische dag’, omdat het COC hier ruim twee decennia voor heeft gestreden.

VOS/ABB is blij met de steun van de Eerste Kamer voor afschaffing van de enkelefeitconstructie, omdat het niet meer van deze tijd is dat scholen voor bijzonder onderwijs met de wet in de hand niet-heteroseksuele leraren mogen weigeren of ontslaan. In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staat nadrukkelijk dat de openbare scholen openstaan voor iedereen, ‘ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

Lees meer op de website van de Eerste Kamer.

Deel dit bericht: