Eén op de negen leraren wordt gepest. Van de leraren geeft 31 procent aan dat dit bij hen op school gebeurt. Het kunnen leerlingen zijn die dat doen, maar ook ouders, leraren zelf en/of leidinggevenden. Dat blijkt uit een enquête van de vakbond CNV Onderwijs. Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het novembernummer van magazine School! aandacht aan leraren die worden gepest.

Voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs pleit op de website van de vakbond voor een integrale aanpak van pesten op scholen, zodat ouders, directie, team en leerlingen de regels kennen en weten dat die gehandhaafd worden. ‘We moeten oppassen dat we abnormaal gedrag steeds normaler gaan vinden.’ Ze noemt als voorbeeld van abnormaal gedrag ouders die een grote mond opzetten tegen leraren en schoolleiders.

Lees meer…

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO gaat gedragskundige Kees van Overveld in op pesten tussen leraren onderling.

Download het artikel Toen ik binnenkwam, zag ik spottende gezichten.

Deel dit bericht: