VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben een nieuwe brochure over het Diploma openbaar onderwijs samengesteld. De nieuwe brochure wordt naar de pabo’s verstuurd. U kunt de brochure aanvragen bij VOS/ABB.

Het Diploma openbaar onderwijs wordt op pabo’s aangeboden. De leergang voor het diploma is ook bestemd als nascholingsmodule voor leraren die al in het (openbaar) onderwijs werken.

De leergang zoomt in op de taak die het openbaar onderwijs vervult vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Deze kernwaarden vertalen zich in uitgangspunten als ‘iedere leerling is welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘actieve participatie’.

Hiermee draagt de openbare school bij aan het oplossen van verschillende hedendaagse problemen, zoals de segregatie van leerlingen in aparte (zwarte en

witte) scholen en het gebrek aan integratie van verschillende bevolkingsgroepen en culturen.

Een openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Het openbaar onderwijs brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Zo kunnen kinderen eigen opvattingen ontwikkelen.

VOS/ABB en VOO hebben met een aantal hogescholen gewerkt aan de formulering van specifieke competenties van leerkrachten voor het openbaar onderwijs. Deze competenties zijn de leidraad voor het Diploma openbaar onderwijs.

Alle pabo’s krijgen de brochure toegestuurd. Wilt u de brochure ook hebben? Mail dan naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Brochure Diploma openbaar onderwijs’ of download de nieuwe brochure.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Deel dit bericht: