Directeuren en leraren in het openbaar basisonderwijs zien in dat levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie van nut zijn, maar het blijkt moeilijk om het in de praktijk vorm te geven. Dat concludeert Jasmijn Meijer, die hier onderzoek naar heeft gedaan.

Meijer is student aan de Hogeschool Windesheim en Teachers College in Zwolle. Haar afstudeeronderzoek deed ze bij VOS/ABB. Het richtte zich op de visie van directeuren en leraren in het openbaar basisonderwijs op levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie. Ook wilde zij weten in hoeverre deze vormen van onderwijs in openbare basisscholen in de praktijk worden gebracht.

De belangrijkste uitkomst is dat directeuren en leraren het nut van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie wel inzien, maar dat zij vaak nog handelingsverlegen zijn om dit in de praktijk vorm te geven. Meijer zag ook dat het vaak nog geen prioriteit heeft of dat het wordt gezien als iets wat door de dagen heen vanzelf gebeurt, zo staat in haar onderzoeksverslag.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Op 8 juni jongstleden lanceerden VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze kernwaarden sluiten aan op de achterliggende gedachten van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie.

Om directeuren en leraren te ondersteunen bij de vormgeving van deze onderwijsvormen, is onder andere de lesbrief Anders & Hetzelfde ontwikkeld. Op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu staan nog meer inspirerende voorbeelden om levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie vorm te geven in de openbare school.

Deel dit bericht: