Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw coronasubsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters. Er zit 10,7 miljoen euro in de pot. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 mei. Deze subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Tussen 16 december en 8 februari lag ook het voorschoolse aanbod voor peuters met een risico op onderwijsachterstand stil vanwege de coronalockdown. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op achterstanden als ze naar de basisschool gaan.

De subsidie is bedoeld voor programma’s om verdere achterstand te voorkomen en om de gemiste voorschoolse educatie in te halen. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie.

Lees meer…

Deel dit bericht: