Het oprichten van een nieuwe school is ‘vechten tegen het establishment’, zegt burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade in de Volkskrant. In deze Limburgse gemeente zijn ze hard bezig om Het Martin Buber van de grond te krijgen, een openbare school voor voortgezet onderwijs.

De gemeenteraad van Kerkrade diende in 2019 een motie in voor volwaardig voortgezet onderwijs. De voltallige raad stemde daarmee in. Daarmee kreeg het college van B en W de opdracht dit op te pakken. VOS/ABB biedt hierbij ondersteuning.

De naam van de toekomstige school verwijst naar de Oostenrijks-Israëlische joodse godsdienstfilosoof en pedagoog Martin Buber. Naar hem is de erepenning vernoemd die jaarlijks wordt uitgereikt in de voormalige abdij Rolduc in Kerkrade. In het onderwijsconcept van de toekomstige openbare school zullen onder andere burgerschap, kritisch denken, creativiteit en samenwerking centraal staan.

Don Quijote

De Volkskrant laat aan de hand van de ontwikkelingen in Kerkrade zien hoe lastig het kan zijn om een nieuwe school te stichten. Burgemeester Dassen-Housen vergelijkt het met de strijd van Don Quijote, ‘maar dat doen we graag, ook als gemeente’. Ze vertelt dat de schoolbesturen LVO en SVOPL niet willen meewerken, omdat zij het bestaande onderwijsaanbod vinden volstaan. ‘De deur blijft daar dicht’, aldus de burgemeester.

De krant sprak ook met Frank Ramakers, van de oudergroep die in Kerkrade weer volwaardig voortgezet onderwijs, na het vertrek in 2012 van het Charlemagnecollege. Hij vertelt onder meer dat het invullen van ouderverklaringen via de DUO-website moeizaam verloopt, doordat die site door technische problemen geregeld uit de lucht was.

Lees het artikel in de Volkskrant 

Deel dit bericht: