Er komt bekostiging voor een nieuwe openbare school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Peel en Maas. Onderwijsminister Arie Slob heeft de aanvraag tot bekostiging goedgekeurd. Dat staat in een brief van hem aan het college van burgemeester en wethouders van deze Limburgse gemeente.

In maart gaf Slob de gemeente Peel en Maas opdracht een aanvraag in te dienen voor bekostiging. Zijn opdracht volgde op een peiling naar de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat die behoefte zowel in de kern Panningen als in de kern Maasbree ruimschoots voldoende is. Dit betekende dat de gemeente op basis van de garantiefunctie van openbaar onderwijs (artikel 66 WVO) een aanvraag moest indienen.

Nieuwe school in krimpregio

Slob meldde in maart dat hij ‘uiteraard’ de wens respecteerde van de ouders die zijn verenigd in de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel ‘nu ze voldoen aan de wettelijke eis’. Maar hij wees er ook op dat de regio te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen. ‘Een nieuwe school in aanmerking brengen voor bekostiging kan het onderwijsaanbod in de regio onder druk zetten’, aldus de minister.

Daarom liet hij onderzoeken hoe aan de wens van de ouders in de gemeente Peel en Maas gehoor kon worden gegeven en tegelijkertijd een levensvatbaar onderwijsaanbod zou kunnen blijven bestaan. Uit dat onderzoek kwamen volgens Slob ‘waardevolle adviezen en bouwstenen’ voort om ‘een duurzame oplossing te creëren’.

Mavo, havo en vwo

In de brief waarin Slob zijn positieve besluit meedeelt over de bekostiging, staat dat die kan beginnen op 1 augustus 2021. Het wordt een openbare school voor mavo, havo en vwo. De school komt in Panningen in een al bestaand gebouw dat de nieuwe school zal delen met het rooms-katholieke Bouwens van de Boijecollege.

In de brief staat ook dat de minister later met aanvullende informatie komt voor het toekennen van een Brin-nummer en het bepalen van de hoogte van de startbekostiging.

 

Deel dit bericht: