Alle leerlingen en personeelsleden in het voortgezet onderwijs krijgen het dringende advies voldoende afstand van elkaar te houden en de hygiëneregels na te leven. Dit advies om de verspreiding van het coronavirus in te dammen staat in een open brief van de VO-raad, de onderwijsvakbonden en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

De afzenders constateren dat ‘velen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het onderwijs op school willen continueren’. Zij steunen dat voluit, zo staat in de open brief, maar ‘dat vraagt in deze tijd om keuzes en dat leidt onvermijdelijk tot beperkingen’.

‘Laten we op school doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven. Dit betekent dat we niet strikt noodzakelijke activiteiten, zoals open dagen, vergaderingen, oudergesprekken en vieringen, later of op afstand doen. Als we ook daar consequent in zijn, dragen we bij aan het openhouden van de school voor alle leerlingen’, zo staat in de open brief.

Lees meer…

Deel dit bericht: