Ouders zijn over het algemeen redelijk tevreden over passend onderwijs. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW over de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Dekker baseert zich voor zijn uitspraak over de tevredenheid onder ouders op een onderzoek, waarbij ouders konden aangeven wat hun ervaringen met passend onderwijs zijn. Uit dat onderzoek blijkt dat ouders niet alleen over het algemeen redelijk tevreden zijn over passend onderwijs, maar ook over de specifieke ondersteuning die hun kind krijgt.

Passend onderwijs en zorgplicht

In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer staat tevens vermeld dat passend onderwijs de houding van scholen en schoolbesturen heeft veranderd. ‘Waar ze eerder een kind vrijblijvend konden afwijzen en ouders zelf soms moesten leuren met hun kind, is met passend onderwijs een zorgplicht ge├»ntroduceerd’, aldus Dekker.

De zorgplicht heeft er volgens hem toe geleid dat scholen en schoolbesturen zich veel bewuster zijn geworden van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor een kind. ‘Ondanks de geluiden over scholen die de zorgplicht niet nakomen, heeft onderzoek niet kunnen uitwijzen dat dit op grotere schaal voorkomt. Het beperkte aantal signalen dat de inspectie heeft ontvangen, geeft hetzelfde beeld’, zo schrijf de staatssecretaris. Hij benadrukt dat de inspectie ingrijpt als blijkt dat scholen zich niet aan de zorgplicht houden.

In vertrouwde omgeving naar school

In de brief staat ook dat meer kinderen een plek krijgen in het reguliere onderwijs. ‘De jarenlange groei van het (v)so is een halt toegeroepen met passend onderwijs. Voor het eerst sinds jaren zie ik dat het aantal kinderen op het speciaal onderwijs stabiliseert, of zelfs licht daalt. Dat is goed nieuws, meer kinderen kunnen dichtbij huis en in een vertrouwde omgeving naar school’, schrijft Dekker.

Lees meer…