Het Algemeen Dagblad meldt dat ouders steeds vaker een jurist in de arm nemen om een conflict met de basisschool van hun kind op te lossen. De Helpdesk van VOS/ABB signaleert die toename niet.

De krant baseert zich op cijfers van de Stichting Achmea Rechtsbijstand, die het aantal geschillen in vier jaar tijd met 140 procent zag toenemen. Ook rechtsbijstandsverzekeraar DAS signaleert een toename.

Volgens het AD gaan veel conflicten tussen ouders en school over verschillende visies op de leervermogens en prestaties van het kind. Ook de aanpak van pesten kan tot een conflict leiden waarbij de ouders een jurist inschakelen.

Geen toename

De juristen van de Helpdesk van VOS/ABB signaleren niet een toename van het aantal conflicten waarbij ouders een jurist inschakelen. Er komt daar bij VOS/ABB niet een toenemend aantal adviesaanvragen over binnen.

Minister Jet Bussemaker van OCW zei naar aanleiding van het bericht in het AD dat zij het zorgelijk zou vinden als er in het onderwijs een claimcultuur ontstaat. Dat zou ‘niet behulpzaam’ zijn voor een goed schoolklimaat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl