Het ministerie van OCW heeft een document online gezet met praktische informatie voor mensen die vanuit het bedrijfsleven willen overstappen naar het onderwijs.

De publicatie gaat over zaken als bevoegdheden, financiering en baankansen in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Zie ook de website Werken in het onderwijs.