Het Centraal Planbureau (CPB) zei het al in maart, nu zegt de PO-Raad het ook: de uitvoering van het miljarden omvattende Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt lastig door het lerarentekort. 

‘Het is mooi dat kabinet bereid is geweest zoveel te investeren in het onderwijs, maar het moet wel in enorm korte tijd worden uitgegeven. Als PO-Raad vrezen we dat dit als een boemerang op het bordje van de schoolbesturen terugkomt’, zegt voorzitter Freddy Weima van de sectororganisatie op basis van de uitkomst van een ledenpeiling.

Volgens hem maakt het lerarentekort het ‘simpelweg onmogelijk om het geld doelmatig en effectief uit te geven’. De PO-Raad stelt dat het gevaar aanwezig is dat de financiële reserves op korte termijn stijgen ‘waardoor het beeld ontstaat dat het onderwijs geen extra middelen nodig heeft, terwijl structurele investeringen keihard nodig zijn’.

Langere looptijd NPO

VOS/ABB hield in april een ledenpeiling onder schoolbestuurders, schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaruit kwam onder andere naar voren dat een groot deel van hen wil dat de looptijd van het NPO van 2,5 naar naar 4 jaar gaat.

De PO-Raad meldt nu ook op basis van zijn ledenpeiling dat er langer de tijd moet worden genomen. ‘Om het NPO-geld effectief en doelmatig te kunnen inzetten hebben scholen meer tijd nodig’, aldus de sectororganisatie.

Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het NPO om corona-achterstanden in te halen. Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: