Meerdere leden van VOS/ABB melden dat de stichting PubliekPrivaat schoolbesturen uitnodigt voor digitale bijeenkomsten, zonder dat deze stichting vooraf duidelijk maakt welke kosten daaraan verbonden zijn. Na dergelijke bijeenkomsten stuurt de stichting declaraties à 195 euro ex. btw. VOS/ABB adviseert om altijd vooraf heldere afspraken te maken over de hoogte van de kosten dan wel om een bevestiging te vragen dat iets gratis is, zodat daarover achteraf geen verwarring kan ontstaan. Als die helderheid ontbreekt, is het buitengewoon verstandig om niet in te gaan op welk aanbod dan ook.

De stichting PubliekPrivaat profileert zich als een organisatie die publiek-private samenwerking tot stand wil brengen ’tussen overheidsprofessionals enerzijds en mkb-bedrijven en zzp-ers anderzijds’. Dit zegt de stichting sinds 2003 te doen, maar kennelijk niet naar volle tevredenheid van iedereen. Op internet wemelt het namelijk van de waarschuwingen voor deze stichting. Enkele ervaringen:

  • ‘Betaal nooit een rekening voor bijeenkomsten van #branchecentrum #stWeb of #PubliekPrivaat. Het is oplichting dmv intimidatie. Meld je.
  • Terechte achterdocht heb ik vandaag helaas mogen ervaren. Gelukkig niks betaald maar wel hele nare agressieve mails. Ver bij vandaan blijven.’
  • Niet op ingaan. Been there done that
  • ‘Ik kreeg een uitnodiging waar ik niet op ben ingegaan. Kreeg vandaag een mail dat ik de gemaakte kosten van de online bijeenkomst moest betalen. Heb ze gevraagd om mijn gegevens te verwijderen. Kreeg daarna een mail die buiten alle fatsoensnormen ging.’

Amateuristische mails

Uit contact met onze leden blijkt dat de stichting PubliekPrivaat amateuristisch ogende mails stuurt die bedoeld zijn om klanten over te halen de declaratie te betalen. Enkele citaten:

  • We werken al 18 jaar op deze manier en zijn puur afhankelijk van de bijdragen van deelnemende organisaties aangezien we zonder winst en zonder winstdoel en zonder subsidies werken. Wij dienen onze kosten er slechts uit te halen. We zijn dus afhankelijk van deze bijdragen want anders kunnen we niet voortbestaan. Vrijwel iedereen is tevreden dus iedereen betaalt, dus dat gaat gelukkig allemaal nét goed. Ook van de aanwezigen bij de bijeenkomst hebben we veel complimenten ontvangen. Men was zeer tevreden.
  • We hebben wel eens eerder commentaar van een organisatie zonder budget gehad. Die vond 195 euro erg duur. Alles moest eigenlijk maar gratis of vrijwel gratis zijn. De organisatie stelde dat de kosten per persoon hooguit 5 tot 10 euro omgerekend zouden moeten zijn, maar die organisatie had misschien niet helemaal een correct beeld bij partijen die zonder winstdoel maar ook zonder subsidies kostendekkende bijeenkomsten moeten organiseren.
  • Wij zijn namelijk erg zeker van onze zaak aangezien we vooraf weten dat de organisaties die aanwezig zullen zijn geweest, achteraf de waarde zullen zien. Vandaar dat wij bestaansrecht hebben en een financiële basis hebben. En vandaar dat wij nooit vooraf toegangsbijdragen vragen of andere formele belemmeringen opwerpen.

Geen banden met PubliekPrivaat

Diverse organisaties benadrukken dat zij geen banden hebben met de stichting PubliekPrivaat, terwijl de stichting dat wel in berichtgeving zou hebben gesuggereerd. Dit betreft onder andere de VO-raad, die dit bericht heeft geplaatst. VOS/ABB wil benadrukken ook geen enkele band te hebben met de stichting PubliekPrivaat.

VOS/ABB adviseert met nadruk om nooit in te gaan op welk aanbod dan ook als vooraf niet duidelijk is of en zo ja welke kosten daaraan verbonden zijn.

Deel dit bericht: