Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen, signaleert de Kinderombudsman.

In het rapport Werkt passend onderwijs staat dat passend onderwijs problemen die de Kinderombudsman eerder constateerde, niet heeft opgelost. ‘Het zal dat ook in de toekomst niet doen als er in de wet- en regelgeving en in de praktijk op scholen een aantal knelpunten niet wordt opgelost’, zo meldt de Kinderombudsman.

Hij concludeert dat scholen en samenwerkingsverbanden het kind niet altijd centraal zetten. ‘Scholen nemen verstrekkende besluiten over toelating, verwijdering of plaatsing op basis van een papieren dossier dat soms niet eens compleet is of vanwege financiële belangen. Ouders en kinderen worden daarbij onvoldoende geïnformeerd.’

‘Daar waar scholen kinderen wel centraal zetten en een oplossing zoeken voor het kind, heeft dit vooral te maken met lef en persoonlijke betrokkenheid’, aldus de Kinderombudsman. ‘Een omslag in de houding van alle scholen is daarom essentieel om passend onderwijs te laten slagen.’

Lees meer…