Staatssecretaris Sander Dekker van OCW spreekt tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wilde hem dit in in de mond leggen, maar dat is haar niet gelukt.

Siderius had een reeks vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van het bericht Scholier te vaak ziek thuis in het Algemeen Dagblad. Ze wilde van Dekker weten of hij ook vindt dat passend onderwijs is mislukt ‘nu blijkt dat veel leerlingen zich ziek melden en geen onderwijs volgen’. Siderius stelde in haar vragen dat ‘de daadwerkelijke reden van thuiszitten (depressies, thuissituatie, chronische ziekte) onvoldoende gesignaleerd wordt in het reguliere onderwijs’.

Dekker spreekt in zijn antwoorden tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. ‘Nee. Met de invoering van passend onderwijs, inclusief de maatregelen op het terrein van ‘onderwijs op een andere locatie’, zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk. Hierdoor kunnen meer leerlingen, ook zieke leerlingen, een passend onderwijsprogramma volgen’, aldus de staatssecretaris.

M@ZL West-Brabant

In de vragen van Siderius kwam ook het West-Brabantse GGD-programma M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) aan bod. Ze wilde van Dekker weten in hoeverre de inzet van dit programma het langdurig en regelmatig ziekteverzuim heeft teruggedrongen.

Dekker antwoordt dat evaluatieonderzoek heeft laten zien dat ziekteverzuim gehalveerd wordt. ‘Door leerlingen te begeleiden volgens het M@ZL-protocol kon het ziekteverzuim met de helft worden teruggedrongen in vergelijking met een even grote controlegroep die op de gebruikelijke manier werd begeleid’, aldus de staatssecretaris.

In het septembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School!, dat op 27 september verschijnt, komt een artikel over M@ZL. U kunt het artikel als preview downloaden.