Passend onderwijs heeft de ondersteuning van leerlingen verbeterd, maar leraren en ouders zijn er niet tevreden over. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek naar passend onderwijs.

De onderzoekers concluderen dat op het niveau van het stelsel passend onderwijs heeft geleid tot een betere organisatie van de extra ondersteuning. In de meeste regio’s zijn er voldoende voorzieningen. Een ander punt dat uit de evaluatie naar voren komt, is dat voor de rijksoverheid de kosten beheersbaar zijn geworden.

Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar zeggen wel nog last te hebben van bureaucratie en soms van een te krap budget. Ze ervaren het als lastig om goede afspraken te maken met jeugdhulpverleners. Scholen en ouders hebben last van discussies over de vraag wie wat moet betalen.

Verwachtingen niet waargemaakt

Uit de evaluatie blijkt ook dat bij leraren en ouders de invoering van passend onderwijs in 2014 verwachtingen heeft gewekt die na ruim vijf jaar nog niet zijn waargemaakt. Bovendien blijkt het effect van passend onderwijs op leerlingen niet goed vast te stellen.

Het evaluatieonderzoek is op verzoek van het ministerie van OCW en onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgevoerd door zeven onderzoeksinstituten.

Lees meer…

Deel dit bericht: