Het Esdal College in Emmen erkent dat het fout zat bij de weigering van een leerling met ADHD,  meldt NRC Handelsblad. De Geschillencommissie passend onderwijs oordeelt dat de school hem moest toelaten.

‘Passend onderwijs is nog maar net begonnen en er bestaat bij ons grote behoefte aan jurisprudentie. Blijkbaar hebben wij niet de juiste weg bewandeld. Dit is een wijze les’, zo citeert NRC directeur-bestuurder Matthias Kooistra van het openbare Esdal College.

De jongen die aanvankelijk werd geweigerd, had volgens NRC op zijn reguliere basisschool nooit gebruikgemaakt van een ‘rugzakje’ voor extra zorg, ondanks het feit dat hij ADHD heeft. Hij kreeg het advies naar een reguliere vmbo-school te gaan. Het Esdal College weigerde hem, omdat hij te veel steun nodig zou hebben. De jongen werd op een orthopedagogisch didactisch centrum geplaatst. Zijn ouders en het schoolbestuur besloten hun geschil voor te leggen aan de commissie.

Volgens de Geschillencommissie passend onderwijs was het besluit ‘voorbarig’ en miste het ‘voldoende grondslag’. Zo verzuimde de school volgens NRC serieus onderzoek te doen naar de benodigde ondersteuning van de leerling en is niet intensief overlegd met de ouders. Volgens de commissie had de school de jongen zonder voorbehoud moeten plaatsen, zo schrijft de krant. Hij is inmiddels toegelaten.

Herdruk van katernen toelating/verwijdering

VOS/ABB komt met een herziene druk van het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het katern is herschreven in verband met de invoering van passend onderwijs. Alle schoolbesturen en scholen voor voortgezet onderwijs die VOS/ABB zijn aangesloten krijgen het herziene katern zeer binnenkort gratis toegestuurd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de online versie van het katern downloaden.

Onlangs hebben de bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs de herziene druk toegestuurd gekregen van het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs. Ook dit katern is herschreven in verband met de invoering van passend onderwijs.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u ook het herziene katern voor het primair onderwijs downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: