Onderwijsminister Arie Slob heeft de gemeente Peel en Maas opdracht gegeven een aanvraag in te dienen voor bekostiging van een openbare scholengemeenschap in die Midden-Limburgse gemeente.

De opdracht van de minister volgt op een peiling naar de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat er zowel in de kern Panningen als in de kern Maasbree ruimschoots voldoende behoefte is aan openbaar voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de gemeente op basis van de garantiefunctie van openbaar onderwijs (artikel 66 WVO) een aanvraag voor bekostiging moet indienen.

Slob meldt dat hij ‘uiteraard’ de wens respecteert van de ouders die zijn verenigd in de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel ‘nu ze voldoen aan de wettelijke eis’. Maar hij wijst er ook op dat de regio Midden-Limburg te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen. ‘Een nieuwe school in aanmerking brengen voor bekostiging kan het onderwijsaanbod in de regio onder druk zetten’, aldus de minister.

Daarom heeft hij laten onderzoeken hoe aan de wens van de ouders in de gemeente Peel en Maas gehoor kan worden gegeven en tegelijkertijd een levensvatbaar onderwijsaanbod kan blijven bestaan. Uit dat onderzoek zijn volgens Slob ‘waardevolle adviezen en bouwstenen’ voortgekomen. Ook is het volgens hem gelukt ‘draagvlak voor een duurzame oplossing te creëren’.

Positieve reacties

In een gezamenlijk persbericht van de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel, Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeente Peel en Maas staat dat de gemeente blij is met de opdracht van de minister. ‘De gemeente (…) herkent de wens om maatwerk/gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. Daarnaast past het bij Peel en Maas om dergelijke burgerinitiatieven te ondersteunen. Waarbij het uiteraard onze verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van het gehele onderwijs in Peel en Maas en de duurzaamheid ervan te bewaken’, zo reageert onderwijswethouder Wim Hermans (CDA) verheugd.

Odilia Rens van de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel is ook blij. ‘Wij voelen ons gehoord en serieus genomen. Alle partijen hebben iets losgelaten en daarmee ruimte gecreëerd om samen tegemoet te komen aan een behoefte in deze gemeenschap. Met een sterk vertrouwen in de kracht van samen gaan we nu enthousiast aan de slag met alle kansen en mogelijkheden. Omdat élk kind het verdient.’

Deel dit bericht: