Het duurt een jaar langer voordat het mogelijk wordt een deel van het pensioen in één keer op te nemen. Dit zou per 1 januari 2022 mogelijk worden, maar dat wordt 1 januari 2023, meldt het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Dit besluit is volgens het ABP genomen om pensioenfondsen de tijd te geven deze nieuwe keuzemogelijkheid goed te kunnen uitvoeren. ‘Ook moet de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid de komende tijd nog verder worden besproken door de betrokken partijen’, aldus het fonds dat onder andere de onderwijspensioenen beheert.

Het is de bedoeling dat deelnemers vanaf 1 januari 2023 maximaal 10% van hun opgebouwde ouderdomspensioen op hun rekening gestort kunnen krijgen. Deze mogelijkheid valt onder het nieuwe pensioenstelsel.

Een opname in één keer zal resulteren in een lagere maandelijkse pensioenuitkering. Ook kan een dergelijke opname gevolgen hebben voor de belastingaangifte en eventuele toeslagen.

Deel dit bericht: