Geen enkele aanpak biedt de garantie dat pesten volledig wordt uitgebannen, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

Dekker reageert op vragen van de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Hun vragen volgden op de zelfdoding van een 15-jarige leerling van het openbare Grotius College in Heerlen. Hij maakte een einde aan zijn leven, omdat hij op school werd gepest.

Op de vraag van Kuzu en Öztürk aan de staatssecretaris of hij bereid is te onderzoeken hoe pesten in Nederland kan worden uitgebannen, antwoordt Dekker dat het volledig uitbannen van pesten niet mogelijk is. Wel zijn er maatregelen genomen om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals de invoering van de Wet veiligheid op school.

Ook wijst Dekker erop dat er op de pabo’s en lerarenopleidingen aandacht is voor sociale veiligheid op scholen. Hij merkt verder op dat leraren voor informatie, advisering en trainingen op dit gebied terecht kunnen bij de Stichting School en Veiligheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: