Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt ‘heel nijpend’. Dat heeft voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad gezegd in het radioprogramma De Ochtend Van 4.

Den Besten legde uit dat het lerarentekort het gevolg is van de vergrijzinging, waardoor veel leraren met pensioen gaan, en van het feit dat door strengere toelatingseisen er minder pabo-studenten zijn. Het aantal afgestudeerde pabo’ers zal in 2020 de helft bedragen van het aantal dat in 2007 met een diploma van de opleiding afkwam.

Lerarentekort vooral in Randstad

De voorzitter van de sectororganisatie wees er ook op dat het lerarentekort zich nu nog niet in het hele land voordoet. Het gaat vooralsnog om de Randstad, maar over een aantal jaren zal eveneens in gebieden met demografische krimp een tekort aan leraren ontstaan.

Er moeten volgens Den Besten twee dingen gebeuren om het lerarentekort tegen te gaan. Het imago van het beroep moet beter worden en er moet geld bij. Zij is het met de Algemene Onderwijsbond eens dat er minstens anderhalf miljard euro bij moet.

Beluister het interview:

Deel dit bericht: