De PO-Raad deed volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwoede pogingen de bonden weg te laten lopen bij het overleg voor een nieuwe cao. De sectororganisatie ‘koos zeker de laatste weken voor een onderhandelingstactiek die eigenlijk het best is samen te vatten als sabotage’, aldus de bond.

Het cao-overleg liep vast doordat de sociale partners het niet eens konden worden over benodigde maatregelen in verband met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de positie van invallers.

Cao en Wet werk en zekerheid

Volgens de bond wilde de PO-Raad dat invalleerkrachten als een soort dagloners zouden worden behandeld, omdat de schoolbesturen onvoldoende geld hebben om hen een vaste aanstelling te geven. De WWZ bepaalt dat na drie tijdelijke contracten een vaste aanstelling volgt, ook als het gaat om contracten van slechts één dag.

De AOb stelt dat dit probleem veel kleiner is dan de PO-Raad beweert. ‘Scholen weten globaal hoeveel verzuim ze jaarlijks moeten opvangen door een simpele analyse van de ziek- en afwezigmeldingen van de voorgaande jaren en kunnen op basis van die data een vervangingspool opzetten’, aldus de bond.

Geen nieuwe cao, geen salarisverhoging

De AOb is helemaal kwaad over de mededeling van de PO-Raad dat na het klappen van het cao-overleg de aangekondigde salarisverhoging van 3 procent niet kan doorgaan, omdat de schoolbesturen dat geld nu nodig zouden hebben om zich in te dekken tegen de gevolgen van de WWZ.

Lees meer…

Blijven streven naar nieuwe cao

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) staat positiever tegenover de mogelijkheid om toch nog een nieuwe cao voor het primair onderwijs te bereiken dan de AOb. De AVS zegt te blijven streven naar het tijdig vaststellen van een nieuwe CAO PO.

Toch merkt ook de vakbond van schoolleiders op dat het de PO-Raad is die de onderhandelingen heeft doen vastlopen.

Lees meer…

Niet met modder gooien na mislukken cao-overleg

De PO-Raad is niet verbaasd over de berichten van de bonden. ‘Dat de werkgevers van alles de schuld krijgen is niet verbazend, want gebruikelijk’, aldus de sectororganisatie. Verder merkt de PO-Raad naar aanleiding van de stevige taal van de bonden op niet met modder te willen gaan gooien.

Lees meer…