De aandacht voor privacy in het onderwijs heeft de bewustwording hierover gestimuleerd en de borging van privacy van leerlingen in een stroomversnelling gebracht. Dat concludeert de PO-Raad een jaar nadat de Nederlandse scholen de Big Brother Award 2014 kregen.

De Big Brother Award 2014 ging naar de Nederlandse scholen, omdat die privacygevoelige gegevens van leerlingen zouden uitwisselen met de educatieve uitgeverijen.

‘Gegevens over gezondheid, leerprestaties, gedrag en zelfs seksuele activiteiten, sociale problemen en het inkomen van de ouders worden van de geboorte tot ver na de middelbare school verzameld en tot ruim 30 jaar bewaard’, meldde Bits of Freedom, de initiatiefnemer van de Big Brother Awards.

Convenant

De PO-Raad signaleert nu dat  de aandacht voor het thema de bewustwording hierover heeft gestimuleerd en de borging van privacy van leerlingen in een stroomversnelling heeft gebracht.

‘Inmiddels ligt er een convenant privacy voor digitale leermiddelen en toetsen en een modelbewerkersovereenkomst. Binnenkort lanceren PO-Raad en VO-raad met aanbieders van digitale leermiddelen een nieuwe website waarop nieuwe partners zich gemakkelijk bij het convenant kunnen aansluiten’, meldt de sectororganisatie.

Compliment?

Vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad gaf vorig jaar aan de Big Brother Award te beschouwen als een aanmoedigingsprijs om verder te werken aan de aanpak van het privacyprobleem in het onderwijs. Onlangs twitterde ze dat de inzet van haar organisatie een compliment van Bits of Freedom waard is:

Vandaag BigBrotherAward 2015. Krijgt @PO_Raad ook compliment voor het oppakken van de privacy sinds Award 2014?

Voor zover bekend is het compliment dat Walvisch graag van Bits of Freedom wilde er niet gekomen.