Het College voor de Rechten van de Mens heeft een poster gemaakt die leraren kunnen gebruiken om kinder– en mensenrechten in de klas aan bod te laten komen.

Kinder- en mensenrechten hebben een prominente plaats in het onderwijs, benadrukt het College voor de Rechten van de Mens: ‘We vinden het namelijk heel gewoon dat in Nederland iedereen naar school kan, we streven naar passend onderwijs, we tolereren pesten niet dat we bereiden elke leerling ongeacht achtergrond of afkomst voor op een plek in de samenleving.’

U kunt de poster bekijken. Bestellen kan via info@mensenrechten.nl.

Lees meer…

Deel dit bericht: