Het ministerie van OCW heeft een praatplaat over inclusief onderwijs gepubliceerd. Hierop is te zien wat inclusief onderwijs is en hoe een inclusieve leeromgeving eruitziet.

Download praatplaat inclusief onderwijs

Deel dit bericht: