Onze huisvestingspartner HEVO heeft een artikel over Kindcentrum De Kroevendonk gepubliceerd. Deze school in Roosendaal laat zien hoe inclusief onderwijs werkt.

In oktober 2023 werd het nieuwe gebouw van De Kroevendonk in gebruik genomen. Dit compacte gebouw biedt ruimte aan peuter- en kinderopvang, onderwijs en zorg voor kinderen met en zonder een meervoudige beperking.

Aan de basis ligt een duidelijke visie, die directeur-bestuurder Teun Dekker en zijn team al ruim twintig jaar geleden ontwikkelden. Inclusief onderwijs wordt hierin teruggebracht tot de essentie: omgaan met diversiteit.

HEVO begeleidde het bouwproces en selecteerde de ontwerpende en uitvoerende partijen. De Kroevendonk wordt inmiddels breed erkend als voorbeeld voor het creëren van voorwaarden voor inclusief onderwijs.

Lees het artikel op de website van HEVO

Deel dit bericht: