In 2022 bedraagt de indexatie van de materiële bekostiging van het primair onderwijs 3,01%. Het voortgezet onderwijs krijgt mogelijk een prijsindexatie van 1,9%.

De prijsindexatie van 3,01% voor het primair onderwijs is vastgesteld op basis van de bedragen uit de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau. Dit betekent dat de programma’s van eisen van de materiële instandhouding in 2022 met dit percentage worden verhoogd.

Voor het primair onderwijs is de prijsindexatie bij wet vastgelegd, maar dit is niet het geval voor het voortgezet onderwijs. De mogelijke indexatie van 1,9% voor het VO is gebaseerd op de index van de materiële overheidsconsumptie. Vooralsnog staat die op 1,9%.

Het kabinet kan besluiten om de indexatie niet toe te passen op het voortgezet onderwijs, omdat deze toekenning niet bij wet is vastgelegd.

Vereenvoudiging bekostiging

Mocht de prijsindexatie worden toegekend aan het voortgezet onderwijs, dan zal die op een iets andere manier worden verwerkt dan het VO tot nu toe gewend is. Dit komt door de vereenvoudiging van de bekostiging, die op 1 januari 2022 in werking treedt. In de bekostigingsbedragen worden het personele en materiële deel samengevoegd.

Deel dit bericht: