Schoolbesturen en scholen kunnen vanaf september samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe verplichte Lerarenregister.

Sinds 1 augustus jongstleden is de Wet Beroep leraar en lerarenregister van kracht. Daarin is vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen leraren in het primair en voortgezet onderwijs moeten voldoen. Er staat ook in dat leraren zich moeten registreren in het nieuwe Lerarenregister dat in 2018 wordt ingevoerd. Met deze verplichte registratie kunnen zij aantonen dat zij hun bekwaamheid onderhouden.

Proces rond Lerarenregister ervaren

Scholen kunnen al proefdraaien met het nieuwe register. Zij kunnen het hele proces ervaren: van aanleveren van de basisgegevens van leraren tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register.

Lees meer…

Deel dit bericht: