De protestants-christelijke besturenorganisatie Verus en het centrum voor katholiek onderwijs VKO willen fuseren.

Deze maand wordt op de respectievelijke ledenvergaderingen door de besturen van Verus en VKO een intentieverklaring voorgelegd. De voorgenomen fusie heeft tot doel ‘een sterk kenniscentrum op het terrein van de christelijke en katholieke identiteit in het onderwijs’ neer te zetten.

Eind 2011 was het plan om te fuseren er ook al, maar in 2012 kwam er een kink in de kabel, waarna er pas op de plaats werd gemaakt. Inmiddels lijkt de voorgenomen fusie toch haalbaar. Streefdatum is 1 januari 2015 of zo kort mogelijk daarna.

De beide bureaus van de verenigingen zijn al samen in één pand in Woerden gevestigd.

Deel dit bericht: