Het is wettelijk verboden om geld voor publiek bekostigd onderwijs over te hevelen naar particuliere scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Slob reageerde op de vraag of het bekend is hoeveel leerlingen op dit moment in het particulier onderwijs zitten met publieke bekostiging vanuit passend onderwijs. De minister kan niet aangeven hoeveel leerling het betreft, maar hij benadrukt wel dat het niet is toegestaan om publiek geld voor onderwijs over te hevelen naar particuliere scholen.

Terugvorderen

Wanneer de Inspectie van het Onderwijs vermoedt dat dit wel gebeurt, komt er een onderzoek. Als daaruit blijkt dat publiek geld wordt naar een particulier instelling gaat, krijgt het samenwerkingsverband of schoolbestuur een herstelopdracht. Ze moeten dan in overleg met ouders een andere oplossing vinden binnen de wet- en regelgeving. Bovendien zal onrechtmatig besteed geld worden teruggevorderd van het samenwerkingsverband of schoolbestuur, waarschuwt Slob.

Het is wel toestaan, zo antwoordt hij, om expertise of ondersteuning in te kopen of in te huren vanuit het particulier onderwijs. De voorwaarde blijft echter dat de betreffende leerling bij de bekostigde school ingeschreven blijft en onder de verantwoordelijkheid van die school onderwijs en ondersteuning krijgt.

Lees meer…

Deel dit bericht: